ĐĂNG KÝ WORKSHOP Handmade NAIL Trường Bình Phú – LadiPage

ĐĂNG KÝ WORKSHOP Handmade NAIL Trường Bình Phú

ĐĂNG KÝ THAM GIA

Tôi đồng ý tham gia

ĐĂNG KÝ 
WORKSHOP Handmade

Đào tạo nghề Chăm Sóc Móng KELLY PANG là nơi:

✦ Đã có 100.000 học viên tốt nghiệp trong hơn 20 NĂM qua
Với 50 Giảng Viên chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy (mỗi bộ môn được học với một Giảng Viên chuyên ngành)
✦ Với 40 phòng học trang thiết bị hiện đại
3 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh chỉ dạy duy nhất nghề Chăm Sóc Móng (Nails)

TÚI XÁCH

1. Lorem ipsum dolor sit amet

2. Lorem ipsum dolor sit amet

3. Lorem ipsum dolor sit amet

4. Lorem ipsum dolor sit amet

5. Lorem ipsum dolor sit amet

6. Lorem ipsum dolor sit amet

7. Lorem ipsum dolor sit amet

8. Lorem ipsum dolor sit amet

9. Lorem ipsum dolor sit amet

NƯỚC HOA NAM

1. Lorem ipsum dolor sit amet

2. Lorem ipsum dolor sit amet

3. Lorem ipsum dolor sit amet

4. Lorem ipsum dolor sit amet

5. Lorem ipsum dolor sit amet

6. Lorem ipsum dolor sit amet

7. Lorem ipsum dolor sit amet

8. Lorem ipsum dolor sit amet

9. Lorem ipsum dolor sit amet

QUẦN ÁO

1. Lorem ipsum dolor sit amet

2. Lorem ipsum dolor sit amet

3. Lorem ipsum dolor sit amet

4. Lorem ipsum dolor sit amet

5. Lorem ipsum dolor sit amet

6. Lorem ipsum dolor sit amet

7. Lorem ipsum dolor sit amet

8. Lorem ipsum dolor sit amet

9. Lorem ipsum dolor sit amet

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.