Trao giải lớp học làm móng “Hoa Tết”


Lớp học “Hoa Tết” tại trung tâm Kelly Pang khai giảng vào ngày 09/01/2012 vừa qua đã hoàn thành tốt đẹp. Kết quả các bạn học viên thu được cùng với việc tích lũy kiến thức, nâng cao tay nghề là những buổi học vô cùng ý nghĩa. Sau đây là những hình ảnh ghi lại các buổi học và buổi trao giải thưởng thiết kế tại nhà và các giải thưởng kiểm tra trong lớp học. Lớp học “Hoa Tết” IMG 69001 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết IMG 69201 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết Trao giải thưởng Thiết Kế tại nhà: THM 1 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết THM 2 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết THM 3 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết THM 4 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết Giải thưởng kiểm tra trong lớp: NHAN GIAI 1 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết   NHAN GIAI 4 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết THM 5 Trao giải lớp học làm móng Hoa Tết Xin chúc mừng tất cả các bạn đã nhận được giải thưởng của lớp “Hoa Tết” và chúc các bạn thành công trong việc sử dụng bài học này vào thực tế.

Chúc tất cả các bạn học viên có những ngày Tết thật vui và ý nghĩa.