LỚP THIẾT KẾ MẪU DESIGN MAX

Bạn sẽ được Cô Pang Mỹ Nguyên trực tiếp hướng dẫn:

  • các kỹ thuật Gel loang, vân đá, vân mây, vân cẩm thạch, galaxy gel, ombre, gel sợi khắc hoa văn, quả cầu hoa hồng pha lê.
Điều kiện học: Học viên đã học qua lớp nghệ thuật cọ nét cao cấp + cao cấp bằng gel, nghệ thuật cọ nổi cao cấp + cọ nổi cao cấp bằng gel, nghệ thuật cọ bản cao cấp + cọ bản cao cấp bằng gel tại Kelly Pang.

Thời gian học: Sáng 8h30->12h

Khai giảng ngày: 01/12/2020 -> 03/12/2020

Địa điểm: 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3, TP.HCM

Học phí: 1.800.000 đ