Tác phẩm của Học Viên

Tác phẩm của học viên KellyPang Nail

Học viên KellyPang đã tự tay vẽ những tác phẩm của riêng mình sau khi được cô Pang Mỹ Nguyên tận tình hướng dẫn chi tiết tại lớp Khắc hoạ chân dung 3D

Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail

Tác phẩm được học viên KellyPang vẽ tại Khoá học

Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail
Tác phẩm của học viên KellyPang Nail

Bạn sẽ vẽ được tất cả các mẫu móng đã được học
– để ứng dụng trong nghề nail –
sau khi hoàn tất mỗi khoá học dạy vẽ móng cơ bảnkhoá học dạy vẽ móng chuyên đề.