Hình ảnh học viên lớp Design khóa tháng 3/2017 tại KellyPang

Bấm trực tiếp vào hình để xem rõ hơn