LỚP THIẾT KẾ MẪU DESIGN MAX

Bạn sẽ được Cô Pang Mỹ Nguyên trực tiếp hướng dẫn:

  • Cùng với sự phối hợp kỹ năng vẽ nét cao cấp + cọ nét cao cấp bằng gel, vẽ bản cao cấp + cọ bản cao cấp bằng gel, vẽ nổi cao cấp + cọ nổi cao cấp bằng gel đã tạo nên những mẫu thiết kế trang trí móng thật sắc sảo, lung linh, sang trọng, phù hợp với xu thế.
Điều kiện học: Học viên đã học qua lớp nghệ thuật cọ nét cao cấp + cao cấp bằng gel, nghệ thuật cọ nổi cao cấp + cọ nổi cao cấp bằng gel, nghệ thuật cọ bản cao cấp + cọ bản cao cấp bằng gel tại Kelly Pang.

Thời gian học: Sáng 8h30->12h

Địa điểm: 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, TP.HCM

Học phí: 1.800.000 đ