Thời Khoá Biểu

Các khóa chính

 • Lịch trình: 3 tuần – ngày 1 buổi – Nghỉ Thứ 4, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
18.01.2021 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
18.01.2021 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Học trong 3 buổi – thứ 5,6,7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
28.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
14.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
28.01.2021 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
18.01.2021 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
18.01.2021 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
18.01.2021 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
18.01.2021 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
18.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
25.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
chờ lịch 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – 5 buổi/tuần – Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
chờ lịch 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
25.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
chờ lịch 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 tuần/3 buổi – thứ 2,3,4
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
25.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
25.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
25.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
18.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
25.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
chờ lịch 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
18.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
25.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
18.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 5 + Thứ 6
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
13h00-14h30 28.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
13h00-14h30 14.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
8h30-12h00 21.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
8h30-12h00 28.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 5 + Thứ 6
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Thời gian Ngày khai giảng Địa điểm
8h30-12h00 28.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
8h30-12h00 14.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
13h00-16h30 21.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
13h00-16h30 28.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Học 2 buổi– Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h và 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
30.01.2021 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
16.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
23.01.2021 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
30.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 2, 3
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
25.01.2021 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
chờ lịch 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
25.01.2021 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp

Các khóa chuyên đề

 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h30-12h

Khai giảng Địa điểm
11.01.2021 61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 5 buổi / Sáng 8h30 -> 12h

Ngày khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi, từ 8h30-12h

Khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / Sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / 8h30 -> 12h

Khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Lịch trình: 1 tuần – 6 buổi / tuần
 • Thời gian học: Sáng: 8h-12h

Khai giảng Địa điểm
chờ lịch
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
18.01.2021 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
25.01.2021 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
chờ lịch 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
chờ lịch 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất trang trí móng VN 2004

Các bài viết về KellyPang Nail