Thời Khoá Biểu

Các khóa cơ bản

 • Lịch trình: 3 tuần – ngày 1 buổi – Nghỉ Thứ 4, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.03.2020 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
09.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
02.03.2020 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Học trong 3 buổi – thứ 5,6,7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng Địa điểm
chờ lịch 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
05.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
chờ lịch 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 4
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
04.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
04.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
04.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
04.03.2020 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.03.2020 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
02.03.2020 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.03.2020 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
02.03.2020 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
chờ lịch 828 Quang Trung, P.8, Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 tuần – 5 buổi/tuần – Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
16.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
09.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
16.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 tuần/3 buổi – thứ 2,3,4
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
09.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
16.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
09.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
09.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
26.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
chờ lịch 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
16.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
09.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
09.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
09.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
16.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
16.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
07.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
14.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
21.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
07.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
21.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
07.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
14.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
21.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: Học 2 buổi– Thứ 5,6
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
12.03.2020 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
19.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
05.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
12.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 2, 3
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
16.03.2020 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
23.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2020 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
16.03.2020 828 Quang Trung,P.8,Q.Gò Vấp

Các khóa chuyên đề

 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h30-12h

Khai giảng Địa điểm
09.03.2020 61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 5 buổi / Sáng 8h30 -> 12h

Ngày khai giảng Địa điểm
13.04.2020 61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
17.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
04-03-2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi, từ 8h30-12h

Khai giảng Địa điểm
09.03.2020 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / Sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / Sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / 8h30 -> 12h

Khai giảng Địa điểm
30.03.2020 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: 1 tuần – 6 buổi / tuần
 • Thời gian học: Sáng: 8h-12h

Khai giảng Địa điểm
chờ lịch

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất trang trí móng VN 2004

Các bài viết về KellyPang Nail