Thời Khoá Biểu

Các khóa cơ bản

 • Lịch trình: 3 tuần – ngày 1 buổi – Nghỉ Thứ 4, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Ngày khai giảng Địa điểm
Khai giảng mỗi ngày 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Học trong 3 buổi – thứ 5,6,7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng Địa điểm
28.2.2019→ 02.03.2019 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
07.03.2019→ 09.03.2019 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
14.03.2019→ 16.03.2019 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 4
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
27.2.2019 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
06.03.2019 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
13.03.2019 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 2 tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 2 tuần – 5 buổi/tuần – Nghỉ Thứ 7, Chủ Nhật
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
04.03.2019 → 08.03.2019
25.03.2019 → 29.03.2019
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
11.03.2019 → 15.03.2019
01.04.2019 → 05.04.2019
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
25.02.2019→ 01.03.2019
18.03.2019→ 22.03.2019
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 1 tuần/3 buổi – thứ 2,3,4
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Ngày khai giảng Địa điểm
25.02.2019 → 27.02.2019
18.03.2019 → 20.03.2019
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
04.03.2019 → 06.03.2019
25.03.2019 → 27.03.2019
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
11.03.2019→ 13.03.2019
01.04.2019→ 03.04.2019
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 1 Tuần – Thứ 2 đến Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h

Khai giảng mỗi ngày
 • Lịch trình: 1 buổi – Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
09.03.2019
30.03.2019
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
16.03.2019
06.04.2019
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
02.03.2019
23.03.2019
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 7
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
16.03.2019 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
02.03.2019 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
09.03.2019 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Học 2 buổi– Thứ 5,6
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h00

Khai giảng Địa điểm
28.02.2019 → 29.02.2019
21.03.2019 → 22.03.2019
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
07.03.2019 → 08.03.2019
28.03.2019 → 29.03.2019
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
14.03.2019→ 15.03.2019
04.04.2019→ 05.04.2019
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: 2 buổi – Thứ 2, 3
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30 hoặc 18h-20h00

Khai giảng Địa điểm
25.02.2019 → 26.02.2019
25.03.2019 → 26.03.2019
61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
04.03.2019 → 05.03.2019
01.04.2019 → 02.04.2019
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
11.03.2019→ 12.03.2019
04.04.2019→ 05.04.2019
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN

Các khóa chuyên đề

 • Lịch trình: 1 tuần – 6 buổi / tuần
 • Thời gian học: Sáng: 8h-12h

Khai giảng Địa điểm
61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h

Ngày khai giảng Địa điểm
12.3.2019 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
chờ lịch 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi, từ 8h30-12h

Khai giảng Địa điểm
7.3.2019 65-67 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
chờ lịch 343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
chờ lịch 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 08h30-12h hoặc 13h-16h30

Khai giảng Địa điểm
65-67 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 8h-12h

Khai giảng Địa điểm
61C Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / Sáng 8h30 -> 12h

Ngày khai giảng Địa điểm
02.04.2019 -> 03.04.2019 61 Ter Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
Chờ lịch mới 215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 1 buổi / Chiều 1h->5h

Ngày khai giảng Địa điểm
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 2 buổi / sáng 8h30->12h

Ngày khai giảng Địa điểm
28.3.2019 -> 29.03.2019 61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / 8h30 -> 12h

Khai giảng Địa điểm
19.3.2019 -> 21.3.2019 61 Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5
343 Võ Văn Tần, P.5, Q.3
215 Phan Đăng Lưu,P.1,Q.PN
 • Lịch trình: Theo lịch khai giảng mỗi kỳ
 • Thời gian học: 3 buổi / sáng 8h->12h

Khai giảng Địa điểm
61C Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, Tp.HCM

THÀNH TỰU NỔI BẬT

Giải Topten Nail Châu Á 2007 tại Osaka Nhật Bản do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải Topten Nail Châu Á 2007
Giải nhất cúp Nail Châu Á 2008 tại Malaysia do cô Pang Mỹ Linh thực hiện Giải nhất Nail Châu Á 2008
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất Nail châu Á 2009
Giải nhất Nail châu Á 2009 tại Singrapore do cô Pang Mỹ Nguyên thực hiện Giải nhất trang trí móng VN 2004

Các bài viết về KellyPang Nail