Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ Bước 1

Sơn móng tay màu đỏ.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ Bước 2
Vẽ cánh hoa màu trắng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ Bước 3
Hoàn thành việc vẽ cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ Bước 4
Thêm nhiều lớp cánh hoa.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ Bước 5
Vẽ nét trang trí ngoài cánh hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Quyến Rũ Bước 6
Viền đường nhũ vàng, chấm bi và gắn hoa ở ngón đeo nhẫn.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ