Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter)

Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter)
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter) Bước 1

Sơn móng màu đen.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter) Bước 2
Phủ lớp sơn màu trắng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter) Bước 3
Vẽ hình khối trắng.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter) Bước 4
Dặm kim tuyến trắng đen.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter) Bước 5
Thêm một lớp kim tuyến phía trên.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu móng Mùa đông huyền bí (Mystical Winter) Bước 6
Sơn bóng móng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ