Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn)

Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn)
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn) Bước 1

Sơn móng màu chocolate.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn) Bước 2
Vẽ cánh hoa 2 màu.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn) Bước 3
Thêm 1 cánh hoa nữa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn) Bước 4
Hoàn chỉnh 5 cánh hoa.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn) Bước 5
Vẽ thêm hoa bên cạnh với 2 màu khác.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa duyên (Golden Autumn) Bước 6
Vẽ lá và chấm bi trang trí và sơn bóng móng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ