Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái

Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 1

Sơn móng màu đen và đỏ xen kẽ.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 2
Sơn đỏ ở đầu móng trắng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 3
Sơn trắng ở đầu móng đỏ.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 4
Viền xanh nối giữa hai màu.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 5
Thêm lớp viền đen mỏng.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 6
Vẽ sọc ngang màu vàng.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 7
Sơn bóng móng.
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cute Cho Bạn Gái Bước 8
Đính hạt lên móng.
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ