Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu

Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 1

Sơn topcoat lên móng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 2
Vẽ hình cung màu trắng ở đầu móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 3
Dặm kim tuyến ở đầu móng.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 4
Vẽ cánh hoa bằng bột acrylic powder.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 5
Thêm 2 cánh hoa.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 6
Chồng thêm 1 lớp cánh hoa.
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 7
Hoàn chỉnh bông hoa.
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Cám ơn tình yêu Bước 8
Chấm bi lên móng.
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ