Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour)

Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour)
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour) Bước 1

Phun màu đen trên đầu móng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour) Bước 2
Vẽ kim tuyến bạc trên thân móng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour) Bước 3
Vẽ trang trí màu trắng lên đầu móng.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour) Bước 4
Vẽ nổi hoa màu trắng ở ngón giữa.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour) Bước 5
Gắn hoa màu bạc tại ngón đeo nhẫn.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Ánh Bạc Huyền Bí (Silver Glamour) Bước 6
Xỏ dây đeo trang trí ở ngón trỏ.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ