Click xem BST mẫu nail style cá tính

Click xem BST mẫu nail style cá tính
1
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 1

Nail dry leaf

2
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 2
Nail dry leaf
3
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 3
Nail hình lập thể
4
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 4
Nail cánh chuồn chuồn
5
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 5
Nail miss you
6
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 6
Nail black rose
7
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 7
Nail Hoa Lan
8
Hướng dẫn vẽ móng Click xem BST mẫu nail style cá tính Bước 8
Nail hoa đính chuỗi bi
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng học gần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trong 18 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ


Các Môn Học Chính

Các Môn Học Chính

 • Chăm sóc móng
 • Chăm sóc tay chân
 • Nghệ thuật vẽ cọ nét
 • Nghệ thuật vẽ nổi

Xem chi tiết

Các Môn Học Đỉnh Cao
Thi Đấu và Biểu Diễn

 • Nghệ thuật đắp móng bột ẩn màu 3D
 • Vẽ nổi Fantasy mix búp bê 4D
 • Nghệ thuật trang trí điện thoại
 • Flat Art Tip Box

Xem chi tiết

Các Môn Học Thịnh Hành
Đang Hot Ở Tiệm Nail

 • Fantasy Búp Bê 3D
 • Vẽ Gel Hoạt Hình 3D
 • Vẽ Silk
 • Thiết Kế Mẫu Design Max

Xem chi tiết