Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng

Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu xanh, top gel mờ
– Sơn cọ vẽ nét gel màu nâu đen.
– Đèn hơ gel.

CLICK xem: Giá Sơn gel Fol
CLICK xem: Giá Cọ nét gel Fol
CLICK xem: Giá Đèn Led hơ gel Fol
CLICK xem: Giá Top gel mờ Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng Bước 1

Sơn gel nền màu xanh và hơ vào đèn 30s. Sử dụng cọ nét gel màu đen viền quanh mong, hơ vào đèn 10s.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng Bước 2
Sử dụng cọ tán gel và cọ nét gel Fol màu đen wax lên móng như mẫu. Hơ vào đèn 10s.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng Bước 3
Sử dụng cọ nét gel đen viết chữ Halloween và hơ vào đèn 10s.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng Bước 4
Sử dụng cọ nét gel đen vẽ mạng nhện. Hơ vào đèn 10s.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nails chủ đề Halloween thật ấn tượng Bước 5
Sơn top gel mờ và hơ vào đèn 30s. Đính hạt vàng trang trí.
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ