Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu đỏ, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Đá trang trí.

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel Bước 2
Dùng nhíp và keo dán móng đính đá lớn trang trí.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel Bước 3
Đính thêm đá pha lê trắng tại tâm móng.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel Bước 4
Đính thêm 2 viên đá pha lê vừa và nhỏ như hình.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Noel Bước 5
Thêm kim tuyến ở đầu móng và sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ