Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt

Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu tím hồng, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Màu sơn cọ vẽ nét: đen, trắng, kim tuyết vàng
  • Màu vẽ nổi 3D: đen, xanh lá đậm
  • Bột màu vẽ cọ bản: trắng, đen, xanh lá đậm, tím hồng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 1

Sơn nền móng màu tím hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 2
Sử dụng màu vẽ nổi 3D xanh lá đậm dặm 1/2 móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 3
Dùng màu vẽ nổi 3D đen dặm đầu móng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, tím hồng, đen vẽ trái nho
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 5
Tiếp tục vẽ những trái nho còn lại
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 6
Dùng bột màu vẽ cọ bản trắng , xanh lá đậm, đen vẽ lá
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 7
Dùng màu sơn cọ vẽ nét đen viền trái nho, lá trang trí móng
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Nho Tím Dịu Ngọt Bước 8
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng điểm trên trái nho, kim tuyến vàng trang trí móng và sơn topcoat
9
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 15 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ