Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style

Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn nền màu trắng, topcoat ( hiệu Cuccio)
  • Cọ nét màu: đỏ, hồng lợt, xanh lá, vàng, đen
  • Bột bản màu đen

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style Bước 1

Sơn nền móng màu trắng.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style Bước 2
Sử dụng cọ nét màu đỏ vẽ khối hình cho bông hoa.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style Bước 3
Vẽ thêm khối hình lớn hơn ở ngoài bằng cọ nét màu hồng lợt và một hình nhỏ bên cạnh như hình mẫu.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style Bước 4
Sử dụng cọ nét màu vàng, xanh lá để vẽ lá.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style Bước 5
Tạo cánh hoa bằng cọ nét màu đen.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hồng Graphic Style Bước 6
Dùng cọ nét đen trang trí và sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ