Cách vẽ mẫu móng Miss You

Cách vẽ mẫu móng Miss You

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu trắng, top bóng
– Cọ nét màu đen

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Miss You Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Miss You Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ những cánh hoa phần đầu móng bên trái.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Miss You Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ những cánh hoa hồng phần đầu móng bên phải.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Miss You Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ họa tiết lá phần khóe móng bên phải như mẫu.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Miss You Bước 5
Tương tự vẽ họa tiết lá phần khóe móng bên trái và nửa bông hoa phần chân móng.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu móng Miss You Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen kẻ những đường tự do tạo ren phần giữa móng. Sơn nước bóng.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ