Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!!

Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!!
1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!! Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!! Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!! Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét xanh lá vẽ lá và nhụy hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!! Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!! Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen viền lá và tước gân hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Let’s Summer…!!! Bước 6
sơn nước bóng và đính đá pha la trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ