7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute

7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu hồng (Hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét vàng da, vàng đậm, vàng gold, nâu, đen
– Sơn nước bóng

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng da tạo hình khuôn mặt
3
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ tóc
4
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét nâu vẽ mắt, mũi
5
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng vẽ ngôi sao
6
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng gold viền ngôi sao
7
Hướng dẫn vẽ móng 7 bước vẽ mẫu nail Siêu Cute Bước 7
Sơn nước bóng
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ