Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông

Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông

Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền kim tuyến
– Màu sơn cọ vẽ nét hồng, đen, trắng, xanh dương
– Bột màu vẽ nổi 3D trắng, xanh dương, đỏ, vàng
– Cọ vẽ nổi, cọ cắt

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ nét Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ nét Fol
CLICK xem: Giá màu bột nổi Fol
CLICK xem: Giá màu bột nổi Fol
CLICK xem: Giá màu bột nổi Fol
CLICK xem: Giá màu bột nổi Fol
CLICK xem: Giá cọ vẽ nổi
CLICK xem: Giá cọ cắt

1
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông Bước 1

Sơn nền móng kim tuyến

2
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông Bước 2
Sử dụng bột vẽ nổi 3D trắng tạo hình khuôn mặt
3
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông Bước 3
Sử dụng bột vẽ nổi 3D trắng tạo vẽ đôi tay, màu xanh dương vẽ áo
4
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông Bước 4
Sử dụng bột vẽ nổi 3D trắng vẽ tuyết ở phần đầu móng, màu đỏ vẽ đôi chân và phủ kim tuyến.
5
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông Bước 5
Sử dụng bột vẽ nổi 3D vàng vẽ tóc
6
Hướng dẫn vẽ móng Các bước vẽ mẫu nail Cô Bé Mùa Đông Bước 6
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen, trắng, xanh dương , hồng vẽ mắt và miệng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ