Đào tạo nghề Chăm Sóc Móng KELLY PANG là nơi:
Đã có 100.000 học viên tốt nghiệp trong hơn 20 NĂM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Tuần đã kết thúc không đăng ký được nữa ạ
Manicure - Pedicure (Sáng T4)
Đắp bột max level (Sáng T4)
Hoa văn - Màu nước - Cọ bản (Sáng T4)
Manicure - Pedicure (Chiều T4)
Đắp bột max level (Chiều T4)
Sơn gel - Vẽ gel Art 15 hiệu ứng (Chiều T4)
Nổi Silk (Tối T4)
Hoa văn - Màu nước - Cọ bản (Thứ 7-Chủ Nhật)
Waxing (Chủ Nhật)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp bột max level (Sáng T2)
Vẽ nét - Nét gel (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp bột max level (Chiều T2)
Nổi Silk (Chiều T2)
Đắp Móng Úp Gel Salon (Chiều T2)
Manicure - Pedicure (Tối T2)
Vẽ Nổi Fantasy Salon (Tối T2)
Hoa văn - Màu nước - Cọ bản (Tối T2)
Nổi Silk (Tối T2,4,6)
Giảng Viên FOL
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp bột max level (Sáng T2)
Nổi Silk (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp bột max level (Chiều T2)
Vẽ nét - Nét gel (Chiều T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp bột max level (Sáng T2)
Sơn gel - Vẽ gel Art 15 hiệu ứng (Sáng T2)
Vẽ Nổi Fantasy Salon (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp bột max level (Chiều T2)
Hoa văn - Màu nước - Cọ bản (Chiều T2)
Vẽ nét - Nét gel (Tối T2)
Đắp Móng Úp Gel Salon (Tối T5)
ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
CN TRẦN HƯNG ĐẠO

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 50

Từ 04/12 đến 10/12

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia
(LƯU Ý CÁC LỚP HỌC TUẦN 51 SẼ NGHỈ NGÀY 11+12/12 VÀ HỌC TỪ NGÀY 13/12 ĐẾN 17/12

TUẦN 51

Từ 11/12 đến 17/12

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 52

Từ 18/12 đến 24/12

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 53

Từ 25/12 đến 31/12

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 49

Từ 27/11 đến 03/12

Địa chỉ: 61c Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
159 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN, HCM

Hotline: 0913 434 239

Website: kellypangnail.com