Đào tạo nghề Chăm Sóc Móng KELLY PANG là nơi:
Đã có 100.000 học viên tốt nghiệp trong hơn 20 NĂM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Nail Art Salon (Chiều T2)
Nail Art Multi 365 (Chiều)
Manicure - Pedicure (Tối T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Tối T2)
Waxing (Chủ Nhật)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Nail Art Salon (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Chiều T2)
Nail Art Multi 365 (Chiều)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Tối T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Tối T2)
Nail Art Multi 365 (Tối)
Gội Đầu Dưỡng Sinh Chuông Xoay (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Chiều T2)
Nail Art Multi 365 (Tối)
Nail Art Salon (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Sáng T2)
Đắp Bột Gel Pro (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Nail Art Salon (Chiều T2)
Nail Art Multi 365 (Chiều)
Nail Art Master (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Chiều T2)
Nail Art Salon (Tối T2)
Nail Art Multi 365 (Tối)
ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
CN TRẦN HƯNG ĐẠO

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 09/2024

Từ 26/02 đến 03/03

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 10/2024

Từ 04/03 đến 10/03

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 11/2024

Từ 11/03 đến 17/03

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 12/2024

Từ 18/03 đến 24/03

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 08/2024

Từ 19/02 đến 25/02

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 13/2024

Từ 25/03 đến 31/03

Địa chỉ: 61c Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
159 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN, HCM

Hotline: 0913 434 239

Website: kellypangnail.com