Đào tạo nghề Chăm Sóc Móng KELLY PANG là nơi:
Đã có 100.000 học viên tốt nghiệp trong hơn 20 NĂM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Nail Art Salon (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Tối T2)
Waxing (Chủ Nhật)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Sáng T2)
Nail Art Multi 365 (Sáng)
Ôn tập tổng hợp (Sáng)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Chiều T2)
Ôn tập tổng hợp (Chiều)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Sáng T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Nail Art Salon (Chiều T2)
Nail Art Multi 365 (Chiều)
Vẽ Nét - Nét Gel (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Nail Art Master (Chiều T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Tối T2)
Nail Art Salon (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Sáng T2)
Nail Art Multi 365 (Sáng)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Nail Art Salon (Chiều T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Tối T2)
Waxing (Chủ Nhật)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Chiều T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Tối T2)
ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
CN PHAN ĐĂNG LƯU

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 18/2024

Từ 29/04 đến 05/05

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 20/2024

Từ 13/05 đến 19/05

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 21/2024

Từ 20/05 đến 26/05

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 19/2024

Từ 06/05 đến 12/05

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 17/2024

Từ 22/04 đến 28/04

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 22/2024

Từ 27/05 đến 02/06

Địa chỉ: 61c Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
159 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN, HCM

Hotline: 0913 434 239

Website: kellypangnail.com