Đào tạo nghề Chăm Sóc Móng KELLY PANG là nơi:
Đã có 100.000 học viên tốt nghiệp trong hơn 20 NĂM

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Ngưng nhận đăng ký
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Nail Art Salon (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Chiều T2)
Nail Art Salon (Tối T2)
Vẽ Gel 15 Hiệu Ứng Trendy (Tối T2)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Nail Art Salon (Chiều T2)
Waxing (Chủ Nhật)
Manicure - Pedicure (Sáng T2)
Đắp Bột Max Level (Sáng T2)
Vẽ Nét - Nét Gel (Sáng T2)
Manicure - Pedicure (Chiều T2)
Đắp Bột Max Level (Chiều T2)
Vẽ Nail Nghệ Thuật 3 Dimension (Tối T2)
Nail Art Multi 365 (Tối)
ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC
CN PHAN ĐĂNG LƯU

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 27/2024

Từ 01/07 đến 07/07

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 29/2024

Từ 15/07 đến 21/07

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 30/2024

Từ 22/07 đến 28/07

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 28/2024

Từ 08/07 đến 14/07

Bạn vui lòng chọn các mục bạn muốn tham gia

TUẦN 26/2024

Từ 24/06 đến 30/06

Địa chỉ: 61c Trần Hưng Đạo, P.6, Q.5, HCM
159 Phan Đăng Lưu, P.1, Q.PN, HCM

Hotline: 0913 434 239

Website: kellypangnail.com