8h00

Checkin
Học Viên Dự Lễ

13h30

Checkin
2.000 bộ nail

17h30

Checkin
Khách Mời

ĐĂNG NHẬP

PHẦN MỀM KIỂM SOÁT
THƯ MỜI

1. Học viên - GV FOL Diễn ( Xanh Lá )

2. Học viên - GV FOL Nhận Bằng (Xanh Dương)

3. Người Thân ( Màu Hồng )

50% OFF
TODAY ONLY

CALL TO ACTION

Lorem ipsum dolor sit amet.

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec