BÌNH CHỌN

BÌNH CHỌN NHÂN VIÊN YÊU THÍCH CỦA BẠN NHẤT NĂM 2023 !!!

HÃY BÌNH CHỌN MỖI PHÒNG 1 NHÂN VIÊN BẠN YÊU THÍCH

1. Kế toán - Kiểm soát

2. Nhân sự - Học vụ

3. Media

4. Tổng vụ

5. Tư vấn Kelly Pang

6. Sale Vĩnh Trí

7. Chuyên Môn Giáo Viên

8. Khối Chuyên Môn KP

9. Khối Nhà Máy Quận 2

Ai là người đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất, tạo ra những trải nghiệm đặc biệt và góp phần làm cho năm qua trở nên đặc biệt?

Hãy chia sẻ lý do bạn chọn họ và giúp họ nhận được sự công nhận mà họ xứng đáng. Mỗi phiếu bình chọn là một lời khen ngợi tuyệt vời và đồng thời là động viên lớn để họ tiếp tục đem lại những dịch vụ xuất sắc trong tương lai. 🌟🗳️