Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 1

Sơn nền móng màu hồng lợt

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 2
Dùng mút dặm đầu móng màu hồng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 3
Vẽ cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 4
Tiếp tục hoàn thành những cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 5
Vẽ nhụy hoa, trang trí móng và phủ sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ