Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh

Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 1

Sơn nền móng màu hồng lợt

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 2
Dùng mút dặm đầu móng màu hồng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 3
Vẽ cánh hoa đầu tiên
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 4
Tiếp tục hoàn thành những cánh hoa còn lại
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Sắc Hoa Xinh Bước 5
Vẽ nhụy hoa, trang trí móng và phủ sơn nước bóng
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ