Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn màu trắng, top bóng (hiệu Fol)
– Cọ nét màu vàng gold
– Bột vẽ cọ bản màu trắng, đỏ
– Cọ bản Fol

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá bột bản Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá cọ bản Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel Bước 1

Sơn nền móng màu trắng (hiệu Cuccio)

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel Bước 2
Dùng cọ bản và màu bột đỏ tươi vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel Bước 3
Tiếp tục vẽ các cánh hoa còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel Bước 4
Sử dụng cọ nét kim tuyến vàng trang trí và màu đỏ sẫm vẽ những chấm tròn như hình
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel Bước 5
Viền cánh hóa bằng cọ nét kim tuyết vàng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Đỏ Noel Bước 6
Sơn nước bóng và đính đá
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ