Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc

Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc Bước 2
Sơn đầu móng kim tuyến bạc
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc Bước 3
Phủ thêm 1 lớp kim tuyến lên đầu móng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc Bước 4
Đính những viên đá với kích thước khác nhau
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc Bước 5
Tiếp tục đính đá phủ kín đầu móng như hình
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Pha Lê Chuyển Sắc Bước 6
Đính chuỗi hạt trang trí màu vàng như hình
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ