Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm

Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm Bước 1

Sơn nền móng màu bóng hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm Bước 2
Sử dụng cọ nét màu đen vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm Bước 3
Tiếp tục vẽ thêm những cánh hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm Bước 4
Hoàn thành những cánh hoa còn lạI, vẽ vòng tròn làm nhụy hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm Bước 5
Vẽ tiếp những cánh hoa khác và chấm tròn đen trang trí như hình mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hương Sắc Hoa Đêm Bước 6
Sơn nước bóng (topcoat )
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ