Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm

Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 2
Sử dụng cọ bản và bột bản màu trắng, hồng đậm, tím đậm vẽ hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 3
Tiếp tục dùng cọ bản và bột bản màu vàng, xanh lá vẽ lá như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 4
Sử dụng cọ bản và màu bột vẽ nhụy hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 5
Sơn nước bóng (topcoat)
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ