Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm

Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn nền móng màu tím, topcoat (Cuccio)
  • Bột vẽ cọ bản (Fol) màu: trắng, hồng đậm, tím đậm, vàng, xanh lá

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 1

Sơn nền móng màu tím

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 2
Sử dụng cọ bản và bột bản màu trắng, hồng đậm, tím đậm vẽ hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 3
Tiếp tục dùng cọ bản và bột bản màu vàng, xanh lá vẽ lá như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 4
Sử dụng cọ bản và màu bột vẽ nhụy hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Khoe Sắc Thắm Bước 5
Sơn nước bóng (topcoat)
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ