Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô

Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô Bước 2
Sử dụng cọ nét màu hồng tím vẽ khối hình cho bông hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô Bước 3
Vẽ thêm khối hình lớn hơn ở ngoài bằng cọ nét màu tím lợt và 1 hình nhỏ bên cạnh như hình mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô Bước 4
Sử dụng cọ nét màu vàng, xanh lá để vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô Bước 5
Tạo cánh hoa bằng cọ nét màu đen
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Hoa Hồng Tặng Cô Bước 6
Dùng Cọ nét đen trang trí và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ