Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG

Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG Bước 1

Sơn nền móng màu vàng gold bằng nước sơn cao cấp Cuccio

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG Bước 2
Sử dụng cọ vẽ nét màu trắng tạo cánh hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG Bước 3
Tiếp tục vẽ cánh hoa còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG Bước 4
Sử dụng cọ vẽ nét màu đen vẽ nhụy hoa như mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ MẪU NAIL – DỊU DÀNG Bước 5
Điểm thêm họa tiết chấm bi
6
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ