Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân

Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu: Tím, trắng, sơn bóng (hiệu Cuccio)
  • Cọ vẽ nét màu: Trắng, kim tuyến hồng
  • Màu vẽ bản trắng
  • Chấm bi,  kim tuyến hồng…

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân Bước 1

Sơn nền móng màu tím và sử dụng cọ nét màu trắng vẽ cánh hoa đầu tiên.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân Bước 2
Tiếp tục sử dụng cọ nét màu trắng vẽ họa tiết như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân Bước 3
Vẽ tiếp các đường nối để tạo thành cánh hoa.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân Bước 4
Dùng cọ nét trắng vẽ thêm các họa tiết theo mẫu
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân Bước 5
Dùng màu bột bản trắng chấm dây bi theo mẫu
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Xuân Bước 6
Sơn nước bóng và rắc kim tuyến hồng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ