Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ

Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ Bước 2
Dùng cọ và bột màu đỏ để vẽ cánh hoa hồng nổi
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ Bước 3
Tương tự cho những cánh hoa còn lại
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ Bước 4
Vẽ thêm 2 bông hoa hồng nổi
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ Bước 5
Điểm thêm những họa tiết nhỏ nổi lên móng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Hoa Hồng Quyến Rũ Bước 6
Sơn nước bóng và đính hạt trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ