Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành

Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 2
Dùng mút và bột bản màu đen dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 3
Viền cánh hoa bằng cọ nét màu trắng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 4
Tiếp cánh hoa thứ 2
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 5
Vẽ nét hoa văn bên trong 2 cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 6
Vẽ tiếp nét hoa văn lớn ngoài cánh hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 7
Dùng bột bản màu trắng, vàng chấm bi
8
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Giáng Sinh An Lành Bước 8
Phủ topcoat lên móng
9
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ