Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu

Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu Bước 1

Sơn móng màu trắng và đen xen kẽ.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu Bước 2
Vẽ sọc đen trên nền móng trắng.
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu Bước 3
Đính hình trái tim đỏ lên nền móng đen.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu Bước 4
Sơn bóng.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu Bước 5
Đính hạt trắng trên nền móng đen.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Đêm tình Yêu Bước 6
Đính hạt đỏ trên các móng còn lại.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ