Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô

Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 1

Sơn topcoat, dạm sơn màu đỏ lên móng rồi vẽ cánh hoa màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 2
Tiếp tục vẽ hoàn tất những cánh hoa còn lại
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 3
Vẽ bông hồng nhỏ màu vàng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 4
Vẽ thêm bông hồng nhỏ màu vàng và màu trắng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 5
Thêm lá màu vàng và màu trắng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 6
Đính hạt trang trí và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ