Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô

Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 1

Sơn topcoat, dạm sơn màu đỏ lên móng rồi vẽ cánh hoa màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 2
Tiếp tục vẽ hoàn tất những cánh hoa còn lại
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 3
Vẽ bông hồng nhỏ màu vàng
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 4
Vẽ thêm bông hồng nhỏ màu vàng và màu trắng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 5
Thêm lá màu vàng và màu trắng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Bông Hồng Tặng Cô Bước 6
Đính hạt trang trí và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ