Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D

Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu đỏ, top gel
– Màu vẽ bản 3D trằng, đen, hồng, đỏ
– Cọ hoa văn gel, Cọ bản gel, liquid
– Đèn LED hơ gel Fol

CLICK xem: Giá sơn gel Fol
CLICK xem: Giá màu cọ bản gel Fol
CLICK xem: Giá Cọ Bản gel Fol
CLICK xem: Giá Cọ Hoa Văn gel Fol
CLICK xem: Giá top gel Fol
CLICK xem: Giá đèn LED Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D Bước 1

Sơn gel nền màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D Bước 2
Sử dụng cọ và màu vẽ bản gel 3d trắng, hồng và đỏ vẽ cánh hoa phần chân móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D Bước 3
Sử dụng cọ và màu vẽ bản gel 3d trắng, đen vẽ cánh hoa khác như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D Bước 4
Sử dụng cọ và màu vẽ bản gel 3d trắng, đen vẽ cánh hoa nhỏ lớp trên
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D Bước 5
Sử dụng cọ hoa văn và màu vẽ bản gel 3d trắng viền cánh hoa
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ nail Hoa Cọ Bản Gel 3D Bước 6
Sơn top bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ