Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa

Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu hồng, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Bột bản màu: Trắng, xanh dương đậm, tím, vàng, xanh lá
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa Bước 1

Sơn nền móng màu hồng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa Bước 2
Sử dụng cọ bản và bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh dương đậm, tím vẽ hoa như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa Bước 3
Tiếp tục dùng cọ bản và bột màu vẽ cọ bản vàng, xanh lá vẽ lá như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa Bước 4
Sử dụng cọ bản và bột màu vẽ cọ bản trắng chấm bi và viền cánh hoa
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ mẫu Nail Yêu Kiều Dáng Hoa Bước 5
Sơn nước bóng (topcoat)
6
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ