Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ

Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu: xanh dương, sơn bóng (hiệu Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét: Đen, kim tuyến xanh tím
  • Bột màu vẽ cọ bản: xanh dương, xanh lá, trắng
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ Bước 1

Sử dụng bột màu vẽ cọ bản xanh dương dặm 1/2 móng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản xanh lá dặm đầu móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen kẻ 2 đường như hình
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ Bước 4
Tiếp tục dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến xanh tím kẻ 1 đường giữa 2 đường màu đen
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ Bước 5
Chấm bi lớn bi nhỏ bằng màu sơn cọ vẽ nét đen trang trí móng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Vào Hạ Bước 6
Sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ