Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend

Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend

Chuẩn bị dụng cụ

– Sơn gel nền màu da, top gel mờ
– Sơn cọ vẽ nét gel màu nâu vàng, đen.
– Đèn hơ gel.

CLICK xem: Giá Sơn gel Fol
CLICK xem: Giá Cọ nét gel Fol
CLICK xem: Giá Đèn Led hơ gel Fol
CLICK xem: Giá Top gel mờ Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend Bước 1

Sơn gel nền màu da

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend Bước 2
Sử dụng sơn cọ nét gel màu nâu vàng tô nền xéo như mẫu. Hơ qua đèn led 10s
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend Bước 3
Sử dụng sơn cọ nét gel màu vẽ 2 đường kẻ song song.
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend Bước 4
Sử dụng sơn cọ nét gel màu đen vẽ 2 chữ F ngược nhau.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend Bước 5
Sử dụng sơn cọ nét gel màu đen vẽ thêm chữ F ngược nhau như mẫu. Hơ qua đèn led 10s.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Theo Hot Trend Bước 6
Sơn top gel mờ và hơ qua đèn led 30s.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ