Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ

Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu trắng, top bóng (hiệu Fol)
– Màu sơn cọ vẽ nét vàng, xanh lá, đen, đỏ, hồng, xanh aqua

CLICK xem: Giá Cọ Nét Fol
CLICK xem: Giá nước sơn bóng Fol
CLICK xem: Giá nước sơn Fol

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ Bước 1

Sơn nền móng màu trắng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ Bước 2
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng, xanh lá, đen vẽ đường gơn sóng như mẫu
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ Bước 3
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đỏ, đen vẽ tiếp như mẫu
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét vàng, xanh aqua, hồng vẽ những mảnh màu tiếp theo
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ Bước 5
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét đen vẽ họa tiết. viền và chấm bi
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Sắc Màu Tuổi Thơ Bước 6
Sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ