Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới

Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới

Chuẩn bị dụng cụ

  • Nước sơn màu: Vàng, sơn bóng (hiệu Cuccio)
  • Màu sơn cọ vẽ nét: Đen
  • Bột màu vẽ cọ bản: Trắng, đen
  • Màu vẽ nổi 3D: Đỏ, vàng
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới Bước 1

Sơn nền móng màu vàng

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới Bước 2
Dùng màu vẽ nổi 3D đỏ tạo cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới Bước 3
Tượng tự hoàn thành bông hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới Bước 4
Tạo thêm 1 bông hoa nhỏ
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới Bước 5
Sử dụng màu vẽ nổi 3D vàng tạo nhụy hoa và màu sơn cọ vẽ nét đen trang trí
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Sắc Màu Nhiệt Đới Bước 6
Dùng bột màu vẽ cọ bản đen, trắng chấm bi.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ