Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ”

Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ”
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 1

Sơn nền móng màu xanh

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 2
Dùng cọ và bột màu vẽ cọ bản tím, trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 3
Dùng cọ và bột màu vẽ cọ bản tím, trắng vẽ hoàn thiện bông hoa
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 4
Dùng cọ và bột màu vẽ cọ bản tím đậm vẽ lá
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng viền cánh hoa và lá
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 6
Dùng màu sơn cọ vẽ nét tím vẽ gân hoa, gân lá, màu trắng chấm bi
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail “Hoa Tím Mộng Mơ” Bước 7
Sơn nước bóng và đính đá
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ