Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn

Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn Fol màu đen, nước bóng
– Màu bột bản 3D trắng, đen, xanh, tím
– Cọ bản Fol số 3

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá cọ bản số 3

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 1

Sơn nền móng màu đen

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, xanh dương, trắng vẽ cánh hoa
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 3
Tiếp tục vẽ cánh hoa thứ 2
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, xanh dương, trắng vẽ cánh cuộn vào
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 5
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản đen, xanh aqua, trắng vẽ lá
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 6
Sử dụng cọ hoa văn và bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa và lá
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Hoa Loa Kèn Bước 7
Sơn nước bóng và đính đá.
8
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ