Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè

Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 1

Sơn nền móng màu xanh lá

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 2
Dùng cọ và bột vẽ nổi 3d vàng vẽ hình miếng chanh
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 3
Dùng cọ và bột vẽ nổi 3d vàng vẽ tiếp những miếng chanh khác
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 4
Sử dụng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ lớp màu trắng
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 5
Tương tự dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ lớp màu trắng cho các miếng chanh khác
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Giải Nhiệt Ngày Hè Bước 6
Đính đá trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 50.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ