Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel

Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel
1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 1

Sơn nền móng màu đỏ

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 2
Dùng mút và bột màu vẽ cọ bản vàng, tím dặm móng
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 3
Dùng màu sơn cọ vẽ nét tím đậm vẽ 3 đường kẻ sọc
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 4
Dùng màu sơn cọ vẽ nét trắng vẽ tiếp 3 đường sọc như mẫu.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 5
Dùng màu sơn cọ vẽ nét kim tuyến vàng viền phần chân móng
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 6
Dùng bột màu vẽ nổi 3D trắng, vàng vẽ hoa
7
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Nail Đón Noel Bước 7
Dùng bột màu vẽ nổi 3D trắng vẽ bông hoa nhỏ và họa tiết trang trí.
8
Hướng dẫn vẽ móng

3 Chi nhánh với 40 phòng học
gần 100 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 12 năm
hơn 10.000 học viên tốt nghiệp

Địa chỉ liên hệ