Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền

Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền

Chuẩn bị dụng cụ

– Nước sơn nền màu xanh dương, top bóng (hiệu Fol)
– Bột màu bản trắng, đen, xanh dương
– Cọ bản, cọ hoa văn, đá.

CLICK xem: Giá nước sơn Fol
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá bột màu bản
CLICK xem: Giá cọ bản số 3
CLICK xem: Giá cọ hoa văn
CLICK xem: Giá sơn nước bóng

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền Bước 1

Sơn nền móng màu xanh dương đậm

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền Bước 2
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh dương đậm, đen vẽ cánh hoa đầu tiên
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền Bước 3
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh dương đậm, đen vẽ những cánh hoa khác tạo bông xòe
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền Bước 4
Sử dụng bột màu vẽ cọ bản trắng, xanh dương đậm, đen, xanh lá vẽ thêm lớp cánh hoa bên trên.
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền Bước 5
Sử dụng cọ râu và bột màu vẽ cọ bản trắng viền cánh hoa và sơn nước bóng.
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách vẽ mẫu nail Cúc Đồng Tiền Bước 6
Đính đá pha lê trang trí.
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ