Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm

Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm

Chuẩn bị dụng cụ

  • Sơn màu đen, topcoat – Hiệu Cuccio
  • Cọ Nét màu: Vàng, đỏ, xanh aqua, xanh lá non, xanh lá đậm
  • Chấm bi

1
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm Bước 1

Sơn nền móng màu đen, sử dụng có nét màu vàng vẽ thân trái thơm.

2
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm Bước 2
Dùng cọ nét màu đỏ vẽ mắt trái thơm
3
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm Bước 3
Vẽ lớp lá đầu tiên bằng cọ nét xanh aqua
4
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm Bước 4
Dùng cọ nét màu xanh lá non vẽ lớp lá tiếp theo
5
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm Bước 5
Vẽ tiếp một lớp lá nữa bằng cọ nét xanh lá đậm
6
Hướng dẫn vẽ móng Cách Vẽ Mẫu Móng Trái Thơm Bước 6
Vẽ họa tiết trang trí và sơn nước bóng
7
Hướng dẫn vẽ móng

4 Chi nhánh với 40 phòng họcgần 50 giảng viên chuyên nghiệp
hoạt động trên 16 năm
hơn 100.000 học viên tốt nghiệp

Chuyên DẠY “NAIL”cho:

– VIỆT KIỀU    – SẮP ĐI NƯỚC NGOÀI
   – MỞ TIỆM     – THỢ NÂNG CAO TAY NGHỀ

Địa chỉ liên hệ